De Harmonische Resonantie van 432Hz: Een Pleidooi voor Universele Afstemming

Waarom de stemtoon 432Hz een goed idee is
door Roger Spees, 12-02-2013. Laatste update: 20-10-2023

De wereld van muziek en harmonie wordt steeds meer beroerd door de trillingen van de frequentie 432Hz. Een toenemend aantal mensen, vooral muzikanten, stemmen hun muziekinstrumenten af op A=432Hz in plaats van de iets hogere standaard frequentie A=440Hz. Deze verschuiving is geen toevalligheid, maar een resonante keuze die echo’s door de tijd heen draagt. De frequentie 432Hz wordt vaak geassocieerd met de “klank van het Universum” of de Ohm frequentie. Veel mensen ervaren een instrument dat gestemd is in 432Hz als prettiger en rustiger voor hun gevoel en gehoor. De muziek komt zachter binnen en begeleidt de luisteraar naar een diep gevoel van innerlijke rust en zelfontdekking.

De Tegenbeweging:

Elk idee of ‘geloof’ dat een beetje afwijkt van het gevestigde norm, roept vaak een tegenbeweging op. Het idee van het stemmen van instrumenten op A=432Hz is hier geen uitzondering op. In de wereld van muziek, waar tradities en standaarden hun eigen gewicht in goud lijken te hebben, wordt het voorstel om een andere stemfrequentie te omarmen vaak met scepticisme ontvangen.

Veel pianostemmers, bijvoorbeeld, zijn opgeleid en hebben ervaring met het stemmen van piano’s op de standaard A=440Hz. Wanneer je met het idee komt om de piano te stemmen op A=432Hz, kunnen ze je raar aankijken. Voor hen kan dit idee ongegrond of zelfs absurd lijken. Dit komt vooral omdat het stemmen op 432Hz niet alleen een verandering in frequentie betekent, maar ook een verandering in perspectief – een beweging naar het zien van muziek als iets dat dieper is verbonden met de natuurlijke wereld en de universele harmonie.

Daarnaast zijn er ook anderen in de muziekgemeenschap en daarbuiten die het idee van het stemmen op 432Hz als zweverig kunnen beschouwen. Ze kunnen het zien als een poging om een soort mystiek of spiritueel belang toe te voegen aan iets dat, in hun ogen, puur technisch en gestandaardiseerd moet zijn.

Het is niet ongebruikelijk om weerstand te ondervinden wanneer je voorstelt om gevestigde normen uit te dagen. Echter, zoals met elke tegenbeweging, biedt het ook een kans voor dialoog, onderzoek en misschien zelfs een beetje magie. Het biedt een kans om te verkennen waarom deze andere frequentie zo aantrekkelijk is voor sommigen, en wat het potentieel kan zijn om onze ervaring van muziek en resonantie te verdiepen.

In het gezicht van scepticisme, blijft de muzikale gemeenschap die zich rond 432Hz heeft verzameld, groeien. De anekdotische ervaringen van zowel musici als luisteraars, de historische precedenten, en de diepe resonantie die mensen voelen met muziek gestemd op 432Hz, blijven een roep om verdere verkenning en begrip.

Over 440Hz, de huidige standaardstemming:

De reis naar een gestandaardiseerde stemming heeft een rijke geschiedenis. De eerste significante stap in deze richting werd gemaakt in 1859 toen de Franse regering een wet aannam die 435Hz vaststelde als de standaardstemming​1​. Echter, al in 1834 had Johann Heinrich Scheibler 440Hz aanbevolen als een standaard na het uitvinden van de “tonometer” om de toonhoogte te meten, en het werd goedgekeurd door de Society of German Natural Scientists and Physicians in hetzelfde jaar​2​.

In 1885 verklaarde de Muziekcommissie van de Italiaanse regering dat alle instrumenten en orkesten een stemvork moesten gebruiken die trilde op 440Hz. Dit was anders dan de oorspronkelijke standaard van 435Hz en de concurrerende 432Hz die in Frankrijk werd gebruikt​1​.

De oudere ‘standaard’ lijkt een Franse te zijn op 435Hz, terwijl 432Hz werd gebruikt door Verdi, ook wel bekend als ‘Verdi Tuning’, gebaseerd op een calibratie van een vermogen van 2 voor midden C. De ISO 16-standaard werd uiteindelijk vastgesteld op 440Hz, onder andere vanwege technische redenen zoals 439Hz een priemgetal is en daarom niet gemakkelijk gereproduceerd kon worden in het laboratorium​3​.

De uiteindelijke standaardisatie op 440Hz kwam in 1939, tijdens een internationale conferentie in Londen, waar een overeenkomst werd bereikt om 440Hz de internationale standaard te maken. Dit besluit kwam mede door de uitbreiding van concertzalen en technische vooruitgang die door instrumentmakers werd benut. Een helderder, meer projecterend geluid werd gezocht, wat bijdroeg aan de drang om de toonhoogte te verhogen​4​.

Deze overgang naar 440Hz als standaardstemming was dus het resultaat van vele jaren van ontwikkeling en discussie, met verschillende landen en belangrijke figuren uit de muziekwereld die verschillende standaarden voorstelden en gebruikten voordat uiteindelijk een internationale consensus werd bereikt.

Een Terugblik op 432Hz:

De notie dat 432Hz een speciale of harmonieuze frequentie is, is diep geworteld in de geschiedenis, hoewel het moeilijk te bevestigen is tot welke mate dit waar is. Stradivarius, bekend om het creëren van enkele van de meest waardevolle en kwalitatief hoogwaardige violen, wordt vaak geassocieerd met de afstemming van zijn instrumenten op 432Hz, hoewel dit niet uitgebreid is gedocumenteerd. Het idee is dat deze frequentie een warmer en aangenamer geluid produceert, wat bijdraagt aan de esthetiek van de muziek​1​.

Buiten Stradivarius, wordt aangenomen dat verschillende andere historische figuren en culturen de voorkeur gaven aan deze stemming. Pythagoras, de oude Griekse filosoof en wiskundige, wordt vaak gecrediteerd met het werken met de frequentie van 432Hz en wordt zelfs de eerste geregistreerde persoon genoemd die met deze frequentie heeft gewerkt​2​. In latere perioden waren componisten zoals Verdi en Mozart bekend om het gebruik van 432Hz, waarbij Verdi’s voorkeur voor deze stemming zelfs leidde tot het label “Verdi-tuning”​3​.

In de late 19e en vroege 20e eeuw werd de afstemming van 432Hz uitgedaagd door landen als Duitsland, de VS en Groot-Brittannië, die allemaal verschillende afstemmingen leken te gebruiken en te experimenteren​4​. Het is de moeite waard op te merken dat Verdi meerdere afstemmingen gebruikte gedurende zijn leven, hoewel hij zich bewust was van de pitch inflatie die in zijn tijd plaatsvond en bezorgd was dat dit een belasting vormde voor de stemmen van zangers​5​.

De historische voorkeur voor 432Hz lijkt een combinatie te zijn van zowel esthetische als praktische overwegingen, evenals een verlangen naar een bepaald niveau van harmonie en resonantie in muziek.

Over trillingen en resonantie:

Het begrip van trillingen en resonantie is cruciaal om de diepe verbinding tussen muziek en de menselijke ervaring te begrijpen. Hier is een uitgebreide verkenning van deze concepten en hoe ze met elkaar verweven zijn:

1. Trillingen in het Universum: Alles in ons universum is constant in beweging en trilt. Zelfs objecten die stationair lijken te zijn, zijn in feite aan het trillen, oscilleren, en resoneren op verschillende frequenties1.

2. Van Geluid naar Trilling: Muziek kan worden vernauwd tot geluid, en geluid tot trilling. De focus ligt vaak op lage frequentie geluid (tot 250 Hz), waaronder infrasound. Dit paper brengt het landschap in kaart van de effecten van geluidstrilling op mensen, inclusief fysiologische, neurologische en biochemische aspecten​2​.

3. De Muzikale Ervaring: De muzikale ervaring kan worden beschreven in termen van een specifieke relatie tussen de materiële lichamen van de luisteraar en de vibrerende eigenschappen van de geluiden, terwijl het ook een bewustere waardering bevat van de traditionele muzikale vormen en parameters​3​.

4. Resonantie: Resonantie is een fenomeen waarbij een object of systeem in stap of fase vibreert met een extern toegepaste oscillatoire kracht. Resonantie werd eerst onderzocht in akoestische systemen zoals muziekinstrumenten en de menselijke stem. Een voorbeeld hiervan is hoe muziekinstrumenten resoneren wanneer ze worden bespeeld​4​.

5. Sympathieke Resonantie: Dit is een harmonisch fenomeen waarbij een passief string- of vibrerend lichaam reageert op externe trillingen waarmee het een harmonische gelijkenis heeft. Een klassiek voorbeeld is gedemonstreerd met twee op dezelfde manier gestemde stemvorken. Wanneer de ene vork wordt aangeslagen en dicht bij de andere wordt gehouden, worden trillingen geïnduceerd in de andere vork​5​.

Deze concepten verbinden de menselijke ervaring met het bredere universum door de lens van muziek en trillingen, en bieden een dieper inzicht in hoe muziek op een fundamenteel niveau resoneert met de menselijke conditie. Het begrip van trillingen en resonantie opent de deur naar een dieper begrip van muziek en hoe het onze perceptie en ervaring van de wereld om ons heen beïnvloedt.

432Hz, de Aarde en de Ohm Frequentie:

Mijn theorie over de frequentie A=432Hz is diep geworteld in de kosmische connecties die onze aarde heeft met het grotere universum, en hoe muziek – de universele taal – deze heilige geometrie weerspiegelt. Het begint allemaal met de draai van onze planeet om de zon, een jaarlijkse dans die ons leven ritme en tijd geeft.

Als we deze omwenteling visualiseren en de beweging in een grafische vorm omzetten, ontstaat er een sinusgolf, een visualisatie van trilling en frequentie. Echter, deze frequentie is zeer laag, veel te laag om te horen voor het menselijk oor. Maar hier begint de magie. Wanneer we deze oorspronkelijke frequentie van de aarde herhaaldelijk verdubbelen, een proces dat het verhogen van octaven wordt genoemd, beginnen we te klimmen op de ladder van harmonie. Na 32 keer verdubbelen, bereiken we een frequentie van 136.10Hz.

Deze 136.10Hz is niet zomaar een getal, maar een poort naar diepere begrip en connectie. In de oosterse filosofieën staat deze frequentie bekend als de Ohm frequentie, de oorspronkelijke klank van Ohm die gechant wordt in mantra’s. Het is een klank die al eeuwen resoneert in de harten en zielen van hen die zoeken naar spirituele afstemming en balans.

In de westerse muziekwetenschap valt deze 136.10Hz tussen een C en een C# in binnen de huidige standaard stemming van 440Hz. Echter, als we de stemming van de piano lichtjes aanpassen, zodat deze toon exact op een C# noot valt, en vervolgens de rest van de piano daarop afstemmen, valt de 4e A precies op 432Hz. En voilà, de magie van 432Hz onthult zich, als een sleutel die de deur opent naar een meer harmonieuze en resonante muzikale ervaring.

Een Wereldwijde Resonantie:

Wat verder fascineert, is de echo van deze frequentie in de culturen aan tegenovergestelde kanten van onze wereld. De aboriginals, wonend in een land van oudheid en mystiek, creëren hun didgeridoos met termieten uitgeholde eucalyptus stammen/takken en stemmen deze fijn af op 136.10Hz. Is dit toeval? Of is dit de grondtoon van de aarde die we horen? Deze echo van harmonie, wanneer ik met een groep afstem op deze grondtoon en iedereen vraag de toon die ze horen te zingen, leidt tot een collectief zingen van dezelfde toon! Een universele resonantie die onze gedeelde menselijke ervaring en onze verbinding met de aarde en het universum onthult.

Deze verkenning van 432Hz en 136.10Hz nodigt ons niet alleen uit om dieper te duiken in de mysteries van muziek en trilling, maar ook om ons af te stemmen op de natuurlijke ritmes van de aarde en het universum, en om de harmonie te omarmen die wacht om ontdekt te worden.

Samenvatting:

De tonen 432Hz en 136,10 Hz zijn meer dan zomaar getallen in het muzikale spectrum; ze vormen een echo van de diepere resonanties en ritmes die inherent zijn aan onze aarde en ons eigen energetisch systeem. De keuze voor 432Hz als stemmingsstandaard reikt verder dan een simpele esthetische voorkeur; het is een pleidooi voor een terugkeer naar een meer harmonische en natuurlijke resonantie in onze muziek en, bij uitbreiding, in ons dagelijks leven.

De voorgestelde connectie tussen 432Hz en het ritme van de aarde is geen losstaande observatie. Het is verankerd in een dieper begrip van hoe trillingen en resonanties de basis vormen van onze fysieke realiteit en hoe we die ervaren. Muziek, in zijn essentie een spel van trillingen en resonanties, heeft de kracht om niet alleen onze emoties te raken, maar ook om te resoneren met onze fysieke en energetische lichamen.

De verbinding tussen de toon van 136,10 Hz, vaak geassocieerd met de Ohm frequentie, en het hartchakra is een ander facet van deze diepe resonantie. Het suggereert een intrigerende afstemming tussen de kosmische ritmes, uitgedrukt in de beweging van de aarde, en onze eigen interne energiecentra. Het verkennen van deze connecties opent een venster naar een dieper begrip van onze plaats in het kosmische orkest en hoe we, via muziek, kunnen afstemmen op deze grotere harmonieën.

Het pleidooi voor 432Hz is dus niet alleen een roep om esthetische verfijning, maar een uitnodiging om ons opnieuw af te stemmen op de natuurlijke en kosmische resonanties die ons omringen. Het is een stap richting het herstellen van een verloren harmonie, niet alleen in onze muziek, maar in onze interactie met de wereld om ons heen. Het is een uitnodiging om te luisteren, te voelen, en te resoneren met de diepere ritmes van het bestaan.

Slotgedachten:
“If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe” – Nikola Tesla

Voor verdere verkenning of discussies over dit fascinerende onderwerp, ben ik beschikbaar voor lezingen en vragen.

Contact:
mail: roger@pianoflow.nl
tel: +31 6 454 90 670

  

Piano stemmen op 432hz

Wil je je piano laten stemmen op 432hz? Steeds meer stemmers bieden deze mogelijkheid. Er zijn 2 soorten pianostemmers:

De stemmer die stemt met behulp van een stemvork en de stemmer die gebruik maakt van een stemapparaat of software. Die laatste zou ik zelf nooit kiezen. Tenzij je alle noten perfect wil laten klinken, maar een piano die perfect gestemd is leeft minder dan een natuurlijk gestemde piano. Een pianostemmer die gebruik maakt van een stemvork, heeft vaak een  stemvork van A=440hz. Als je hem/haar een stemvork geeft van A=432Hz, dan kan de stemming hierop aangepast worden. Dit vergt wel een goed gehoor wat de goede pianostemmer wel heeft. 

Heb je geen stemvork op A=432Hz ? Dan kun je gebruik maken van bijvoorbeeld dit: https://onlinetonegenerator.com/432Hz.html

Wil je de frequentie en muziek van 432hz echt ervaren in je lichaam? Luister naar mijn muziek of wil je nog dieper? Kom langs voor een 1-op-1 muzikale resonantie sessie in 432Hz. Ik stem me zuiver af op jouw essentie en speel muziek die dit weerspiegelt.  meer info: rogerspees.nl

Bijna al mijn muziek die ik opneem, speel ik in 432Hz. Mijn vleugel is hier al ruim 10 jaar in gestemd., luister hier naar muziek in 432Hz: 

https://www.youtube.com/watch?v=ANoKlUzRup4&list=PLrONtg3ZynyYw8YwI-7W-3wDxVt5FHeM_

Of luister op Spotify. 

 Extra info:

Volgens “Terug naar 432hz” zijn dit voordelen van 432hz boven 440hz:

1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz, dit blijkt ook uit onderzoek. Wel moet je een goed gehoor hebben om dit verschil te kunnen ervaren. In de praktijk blijkt dat het verschil vooral te horen is bij rustige en klassieke muziek, en wat minder bij harde muziek.

2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz wat minder.

3. Verder heeft 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra’s. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, “het denken”, terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het “voelen”. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.

Andere bronnen en onderzoeken: Hans Cousto